Навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки (Методика виховної роботи) допоможе отримати професію вихователя-методиста – фахівця у сфері виховної роботи, який володіє системою знань у галузі освіти, знайомий із сучасними науковими досягненнями, може критично оцінювати та застосовувати на практиці інноваційні технології та методики, здатний до постійного навчання й самовдосконалення, до виховання учнів, вихованців на високому професійному рівні, до виконання наукової роботи. Випускники можуть працювати на посадах: викладача закладу вищої освіти, викладача професійного навчально-виховного закладу, вихователя-методиста, методиста позашкільного закладу, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з