Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Запрошує на навчання!

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент
Поляничко Анжела Олександрівна

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК – професійно підготовлений фахівець, який має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і виконує різні види соціальної роботи. Як спеціаліст він допомагає людям вирішувати проблеми, забезпечує взаємодію між людьми, підвищує відповідальність організацій за людину, впливає на соціальну політику з метою створення умов для реалізації життєвих потенційно закладених у кожній людині сил для взаємозабезпечення та її саморозвитку. Основні напрями діяльності: надання допомоги особам, які опинилися у складній життєвій ситуації; розвиток потенціалу самодопомоги клієнтів; вплив на формування і реалізацію соціально-економічної політики на всіх рівнях; профілактика ризиків соціальних явищ і процесів; гармонізація соціальних відносин у суспільстві. Випускники можуть працювати: у різних типах освітніх закладів; у позашкільних установах; у центрах соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді; у закладах соціального захисту населення; у закладах охорони здоров’я; у структурі Міністерства внутрішніх справ України; у службах дозвілля і культурної анімації.

 *Студенти спеціальності «Соціальна робота» ОР Бакалавр мають можливість без додаткової плати за навчання бути залученими до Програми подвійного диплому (Відповідно до угоди «Про співпрацю у проведенні спільного навчання» між СумДПУ імені А. С. Макаренка і Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща) від 1.09.2018 р.), що передбачає: навчання на базі польського вищого навчального закладу протягом 4-6 семестрів, практика у польських закладах соціальної роботи, виконання і захист дипломних робіт українською та польською мовами, отримання дипломів бакалаврів соціальної роботи польського та українського університетів. 

ФАХІВЕЦЬ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСНИК здійснює соціальне обслуговування та соціальний захист населення від соціальних ризиків. Основні напрями діяльності: соціальне обслуговування населення; надання допомоги у всебічному розвитку людині як особистості; соціально-правовий захист населення від соціальних ризиків та їх законних інтересів; надання соціально-юридичних консультацій; надання допомоги особам в адаптації до соціального середовища, зокрема правового, які зазнали особистих негараздів в адаптації до життя у суспільстві; надання допомоги в інтеграції дітям та молоді у сучасному суспільстві; допомога дітям та молоді у нарощуванні своєї соціально-правової активності у суспільстві; допомога у формуванні соціальної активності особистості. Випускники можуть працювати на посадах: інспектор з призначення і виплати пенсій; інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; страховий агент; державний інспектор; агент із зайнятості та трудових контактів; фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили; статистичні обліковці та конторські службовці, що займаються соціальними питаннями; правозахисник.

МЕНЕДЖЕР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ забезпечує культурні права і потреби різних соціально-вікових категорій населення, встановлює і реалізує міжкультурне співробітництво та міжкультурний діалог. Основні напрями діяльності: управління державними закладами і недержавними організаціями; менеджмент і маркетинг соціокультурної діяльності; постановка культурно-дозвіллєвих програм і соціально-культурних проектів; соціокультурна анімація і рекреації; соціальна реабілітація з використанням засобів культури і мистецтва; організація сімейного і дитячо-юнацького дозвілля. Випускники можуть працювати на посадах: керівник закладу позашкільної освіти; керівник закладу культури; фахівець реклами та зв’язків з громадськістю у соціокультурній сфері режисер-постановник театрально-видовищних і масових заходів; аніматор; організатор спортивно-масової та туристично-екскурсійної діяльності.

Контактна інформація: Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

тел. (0542)-68-59-28 (Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності)