Підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри дошкільної і початкової освіти (2)

10 вересня 2020 року, в рамках Тижня Академічної доброчесності у підрозділі Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка - в Навчально-науковому інституті педагогіки і психології, на кафедрі дошкільної і початкової освіти відбулось ознайомлення та підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівників. Професорсько-викладацький склад кафедри власним підписом зробив важливий крок на шляху утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, яка є справою честі кожного макаренівця.

 

Підписання Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника СумДПУ імені А.С.Макаренка (2)

В Навчально-науковому інституті педагогіки і психології відбулося підписання Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника СумДПУ імені А.С.Макаренка. Так, професорсько-викладацький склад кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності розуміє і підтримує політику академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, дотримується у своїй роботі найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керується законодавством України, етичними вимогами до професійної та наукової діяльності, Кодексом академічної доброчесності Університету.

Кураторська година на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності" (2)

10 вересня 2020 року  к.пед.н., доцентом кафедри дошкільної і початкової освіти Данько Наталією Павлівною та студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології проведено Кураторську годину для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 012 Дошкільна освіта (0064 група) на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності". Здобувачам надано інформацію про плагіат, види порушень академічної доброчесності згідно Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Студентське самоврядування закликало магістрантів дотримуватись культури й фундаментальних цінностей академічної доброчесності та належного ставлення до інтелектуальної власності при написанні кваліфікаційних робіт.

 

Дискусія "Академічна доброчесність" (2)

 У середу, 09.09.2020 року в рамках проведення тижня академічної доброчесності у СумДПУ імені А. С. Макаренка, в Інституті педагогіки і психології на кафедрі психології зі студентами 0047 академічної групи відбулася панельна дискусія «Академічна доброчесність як основа успіху та сталого розвитку університету та дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти».
     Модератор – к. філос. н., доцент Вертель А.В .
     Учасники заходу обговорили питання поняття академічної доброчесності, основні види порушень, нормативно-правове (документальне) забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у СумДПУ імені А. С. Макаренка та відповідальність за порушення цих принципів.

 

Доброчесність – не тільки на словах! (2)

Корпоративна культура Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка передбачає здійснення освітньої, наукової та творчої діяльності згідно з найвищими моральними і правовими нормами академічної доброчесності.
Тому 9 вересня 2020 року в Навчально-науковому інституті педагогіки і психології викладачі кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи підписали «Декларацію про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», якою зобов’язались керуватися у своїй роботі законодавством України, етичними вимогами до професійної та наукової діяльності та Кодексом академічної доброчесності університету.

 

 

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com