КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

4 березня 2020 року за ініціативи директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології к.пед.н, професора Світлани Миколаївни Кондратюк, завідувача кафедри дошкільної і початкої освіти к.пед.н., доцента Наталії Миколаївни Павлущенко за участі студентського самоврядування організовано Круглий стіл з магістрантами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта на тему: "Дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти". На засіданні відбулось обговорення сутності поняття "Академічна доброчесність", нормативно-правової бази дотримання академічної доброчесності в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, процедуру і порядок запобігання академічному плагіату.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com