Підписання Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника СумДПУ імені А.С.Макаренка (2)

В Навчально-науковому інституті педагогіки і психології відбулося підписання Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника СумДПУ імені А.С.Макаренка. Так, професорсько-викладацький склад кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності розуміє і підтримує політику академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, дотримується у своїй роботі найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керується законодавством України, етичними вимогами до професійної та наукової діяльності, Кодексом академічної доброчесності Університету.
Відповідно, сьогодні кожен з викладачів кафедри підписав Декларацію про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника Сумського державного університету ім. А.С. Макаренка.
Ми за якісне і доброчесне навчання!