Підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри дошкільної і початкової освіти (2)

10 вересня 2020 року, в рамках Тижня Академічної доброчесності у підрозділі Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка - в Навчально-науковому інституті педагогіки і психології, на кафедрі дошкільної і початкової освіти відбулось ознайомлення та підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівників. Професорсько-викладацький склад кафедри власним підписом зробив важливий крок на шляху утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, яка є справою честі кожного макаренівця.