Кураторська година на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності" (2)

10 вересня 2020 року  к.пед.н., доцентом кафедри дошкільної і початкової освіти Данько Наталією Павлівною та студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології проведено Кураторську годину для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 012 Дошкільна освіта (0064 група) на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності". Здобувачам надано інформацію про плагіат, види порушень академічної доброчесності згідно Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Студентське самоврядування закликало магістрантів дотримуватись культури й фундаментальних цінностей академічної доброчесності та належного ставлення до інтелектуальної власності при написанні кваліфікаційних робіт.