Korol de595

  Методист НН ІПП

КОРОЛЬ

Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук 

Тел. (0542)68-59-14

E-mail:

У 2000 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізика і математика», здобула кваліфікацію «Учитель фізики, математики,  інформатики, астрономі та безпеки життєдіяльності».

З 2009 року працює на посаді завідувача навчально-методичним кабінетом комп’ютерних та інормаційних технологій НН ІПП.

У грудні 2019 року на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради К 55.053.03 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти на засадах диференційованого підходу" (спеціальність 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти).

Коло наукових інтересів – формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти, дистанційне навчання в середовищі Moodle, популізація діяльності НН ІПП на сайтах інституту. 

Педагогічний стаж: загальний педагогічний стаж складає  18 років, 12 років з яких – в системі вищої освіти. 

Навчально-методична та наукова робота: є автором  понад 20 наукових публікацій.