Директорат

Контактний телефон: (0542) 685 914

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.gmail.com

7Кондратюк Світлана Миколаївна – з 2016 року директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, доцент.

С.М. Кондратюк – фахівець у галузі дошкільної та початкової освіти. У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. Тема дисертаційного дослідження – «Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя».

Коло наукових інтересів – проблема наступності валеологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кондратюк Світлана Миколаївна з 1989 року працює в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

З 2004 року С.М. Кондратюк очолює кафедру дошкільної та початкової освіти СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Є керівником науково-дослідної теми кафедри «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти», науково-дослідної лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», магістерських та аспірантських наукових досліджень.

С.М. Кондратюк – автор понад 110 публікацій: 6 розділів в колективних монографіях, 50 праць наукового характеру, 13 навчально-методичних посібників для початкової школи з основ здоров’я (1  з Грифон МОН), більше 40 публікацій у фахових виданнях, є членом комісії МОН України з рецензування підручників для початкової школи, експерт з ліцензування та акредитації спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

Має нагороди: почесну грамоту МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, грамоти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2014 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти». У 2015 році занесена на дошку пошани Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2017 році нагороджена нагрудним знаком «Василя Сухомлинського».

KolishkinaЗаступник директора з навчальної роботи КОЛИШКІНА Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук (13.00.07 – теорія і методика виховання), доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2002 року.

У 1996 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель географії і біології.

У 2014 р. на базі інституту проблем виховання НАПН України закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї”.

Коло наукових інтересів – формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів; підготовка студентів до екологічного виховання учнів початкової школи.

Педагогічний стаж – 16 років в системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка. Колишкіна А.П. постійно проводить роботу з обдарованою молоддю, підготувала призерів Всеукраїнського конкурсу наукових робіт у галузі педагогічні науки за фахом методики викладання природознавства в початковій школі.

Навчально-методична та наукова робота: Колишкіна А.П. є автором 35 наукових праць і 3 навчально-методичних посібників (1 навчальний посібник з Грифом МОН України).

Має нагороди: грамота МОН України, грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка.

vertelЗаступник директора з наукової роботи ВЕРТЕЛЬ Антон Вікторович –кандидат філософських наук, викладачкафедри психології.

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія» (спеціаліст); у 2004 р. отримав спеціальність «Управління навчальним закладом» (магістр). У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепція свідомості у психоаналітичній традиції: філософсько-антропологічний аналіз», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів – ірраціональні аспекти феномена свідомості і формування інтегративної парадигми свідомості, заснованої на даних міждисциплінарних досліджень гуманітарних і природничих наук: психологія, філософська антропологія, психоаналітична антропологія, феноменологія, філософія науки.

Кількість наукових публікацій - автор 55 наукових публікацій, серед яких: «Психодіагностика: практикум» (навчально-методичний посібник); «Філософія психоаналізу» (навчальний посібник); «Погляд на особистість у структурному психоаналізі» (розділ у колективній монографії). «Проблема часу у некласичній психології» (розділ у колективній монографії). Географія публікацій охоплює Україну, Польщу, Росію, Францію. 

IonovaЗаступник директора з виховної роботи, ІОНОВА Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Математика і фізика», здобула кваліфікацію «Учитель математики і фізики».

18.02.2015 року відбувся захист кандидатської дисертації Іонової І.М. у Спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тема дисертації: «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання). 

Коло наукових інтересів – соціально-педагогічний потенціал навчальної проектної діяльності старшокласників; менеджмент соціальної роботи. Іонова І.М. керує роботою з обдарованою студентською молоддю, яка навчається за спеціальністю «Соціальна педагогіка». 

Педагогічний стаж: загальний педагогічний стаж складає  18 років, 10 років з яких – в системі вищої освіти. 

Навчально-методична та наукова робота: є автором  понад 23 наукових публікацій.