Кондратюк Світлана Миколаївна – з 2016 року директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, професор.

С.М. Кондратюк – фахівець у галузі дошкільної та початкової освіти. У 2003 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. Тема дисертаційного дослідження – «Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя».

Коло наукових інтересів – проблема наступності валеологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку..

Кондратюк Світлана Миколаївна з 1989 року працює в СумДПУ імені А.С.Макаренка.

З 2004 року С.М. Кондратюк очолює кафедру дошкільної та початкової освіти СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Є керівником науково-дослідної теми кафедри «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти», науково-дослідної лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», магістерських та аспірантських наукових досліджень.

С.М. Кондратюк – автор понад 150 наукових видань, з них 88 – наукового характеру, 13 – навчально-методичних посібників (1 з яких з Грифом МОН), 50 – фахові (з яких 1 включено до наукометричних баз даних Web of Sciencе і 6 Scopus), 11 розділів у колективних монографіях (5 з яких у іноземних виданнях), є членом комісії МОН України з рецензування підручників для початкової школи, експерт з ліцензування та акредитації спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта за освітніми рівнями бакалавра та магістра.

С.М. Кондратюк має відповідальне керівництво:

  • керівник наукової школи ...
  • керівник науково-дослідної теми кафедри «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти»;
  • керівник науково-дослідної лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
  • керівник студентської  проблемної наукової групи «Здоров’язбережувальні технології в початковій школі».

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 №544 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 23 квітня 2019 року» директору навчально-наукового Інституту педагогіки і психології, Кондратюк Світлані Миколаївні  присвоєно вчене звання професора.

Має нагороди: почесну грамоту МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, грамоти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2014 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти». У 2015 році занесена на дошку пошани Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2017 році нагороджена нагрудним знаком «Василя Сухомлинського».

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com