Кафедру педагогіки очолює доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Аліна Анатоліївна Сбруєва. Кафедра була створена як кафедра педагогіки і психології. Як окремий підрозділ вона існує з 1930 р. Кафедра має достатній науковий потенціал: 12 викладачів: 3 доктори педагогічних наук, з них 2 професори та 1 доцент; 9 кандидатів педагогічних наук, із них 8 доцентів та 1 старший викладач.

Колектив кафедри плідно працює над науковою темою «Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа». Категорія роботи – прикладна. Кафедра є випусковою для аспірантів зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» та магістрантів зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-професійні програми «Методика виховної роботи» та «Позашкільна освіта»).

На кафедрі функціонують:

Наукові лабораторії: «Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя» та «Лабораторія порівняльно-педагогічних досліджень»

Науково-дослідний ресурсний центр макаренкознавства

Студентські проблемні групи: «Актуальні проблеми порівняльно-педагогічного дослідження», «Евристична освіта – інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості», «Педагогічні дослідження майбутнього вчителя», «Навчальна практика: проект школи і університету», «Риторична культура майбутнього  вчителя в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»