Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи була створена 4 липня 2003 року і мала назву – кафедра управління та менеджменту освіти, а відповідно до Наказу ректора кафедру у 2016 рік була перейменована на кафедру менеджменту освіти та професійної підготовки, а у грудні 2017 року перейменована на кафедру менеджменту освіти та педагогіки вищої школи. Працює кафедра під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Олени Григорівни Козлової. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 12 осіб: 4 професори, 5 доцентів, 3 ст. викладачів. Вони спрямовують свою наукову діяльність на підготовку конкурентноспроможних фахівців-менеджерів освіти, менеджерів (управителів) з адміністративної діяльності та викладачів вищої школи. Колективна робота кафедри сконцентрована навколо дослідницької теми: «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки магістрів в умовах університету».

Сьогодні на базі кафедри працює дві лабораторії та три наукові школи:

  • Науково-дослідна лабораторія: «Iнноваційні освітні технології». Керівник НДЛ: канд.пед.наук, професор кафедри менеджменту освіти та професійної  підготовки Микола Остапович Лазарєв.
  • Науково-дослідна лабораторія: «Нова макаренкіана: антикризове управління навчальним закладом». Керівник НДЛ: канд.пед.наук, професор Козлова Олена Григорівна, співорганізатори: доцент Риміна Марія Юхимівна, доцент Живодьор Володимир Федорович.

Наукові школи під керівництвом:

  • канд. пед. наук, професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Олени Григорівни Козлової;
  • канд. пед. наук, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Микола Остаповича Лазарєва;
  • доктор. пед. наук, доцента кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Лариси Вікторівни Корж-Усенко.
Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com