Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти була створена у вересні 2005 року як кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології, у травні 2012 р. назву кафедри перейменовано на кафедру корекційної та інклюзивної освіти, у вересні 2017 р. – на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

Засновником кафедри та першим завідувачем кафедри став канд. пед. наук, доцент Колишкін Олександр Володимирович. Подальший розвиток кафедри у 2008-2016 роках відбувався під керівництвом канд. пед. наук, доцента Бондаренко Юлії Анатоліївни (на сьогодні доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, професор кафедри).

З 2016 року й до сьогодні кафедру спеціальної та інклюзивної освіти очолює доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України Тетяна Миколаївна Дегтяренко.

Штатний професорсько-викладацький склад кафедри становить 6 осіб, у тому числі: 2 доктори педагогічних наук, професори; 1 доктор педагогічних наук, доцент; 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 1 кандидат педагогічних наук; 1 кандидат психологічних наук. Вони мають багаторічний практичний досвід, серед них: 1 вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист; 1 вчитель-дефектолог вищої категорії; 1 вчитель-дефектолог першої категорії; 1  вчитель-логопед першої категорії.

За сумісництвом на кафедрі працює 6 осіб, у тому числі: 2 на посаді професора – 1 доктор педагогічних наук, професор; 1 доктор психологічних наук, старший науковий співробітник; 1 на посаді доцента – 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 3 на посаді викладача, з них – 1 аспірант.

Кафедра є випусковою і готує фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) освітнього ступеня «магістр».

З 2016 року кафедра є випусковою для аспірантів із спеціальності 016 Спеціальна освіта.

На кафедрі у 2010 р. створено консультативно-методичний центр „Довіра” (у 2010-2015 рр. керівник центру викладач кафедри, вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист Косарєва Н.О., з 2015 р. керівник канд. пед. наук, доцент Колишкін О.В.) та у 2011 р. наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій (засновник та керівник до 2020 р. докт. пед. наук, професор Дегтяренко Т.М., з 2020 р. – керівник лабораторії докт. пед. наук, доцент Боряк О.В. ). У 2015 р. лабораторії надано статус міжвідомчої лабораторії.

Професорсько-викладацький склад кафедри з 2011 до 2015 рр. працював над колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0111 U 009399), з 2015 р. працює над колективною науковою темою „Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0116 U 000895).

Кафедрою налагоджена співпраця з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України, спеціальними загальноосвітніми та реабілітаційними закладами м. Сум та області. Відбувається міжнародне співробітництво з вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими організаціями Америки, Словаччини, Німеччини, Білорусії, Сербії, Болгарії, Македонії.

Значне місце в роботі кафедри займає студентська наукова робота. Сьогодні на базі кафедри працюють проблемні групи та наукові гуртки. Неодноразово студенти займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Впродовж трьох років (2017, 2018, 2019 рр.) кафедрою проводився ІІ тур Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Кафедра бере активну участь у суспільному та громадському житті Сумщини, потужно здійснює громадську та волонтерську діяльність за участю студентів, викладачів ВНЗ, педагогів та дітей спеціальних загальноосвітніх закладів м. Суми. Волонтерський рух та благодійна акція „Разом зробимо більше!” широко відома на теренах Сумщини й неодноразово відмічалася керівництвом міста та області. 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти не тільки постійно співпрацює із партнерами, які представлені як вітчизняними, так і зарубіжними організаціями, освітніми та науковими закладами й тісно співпрацює з практичними працівниками та батьками дітей з особливими освітніми потребами. Під егідою кафедри регулярно організовується та проводяться наукові конференції та семінари, курси для практичних працівників, надаються консультації та освітні послуги населенню.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com