Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності була створена у вересні 1999 році і мала назву – кафедра соціальної педагогіки. Засновником кафедри є канд. пед. наук, доцент Артюшкіна Людмила Михайлівна. Подальший розвиток кафедри відбувався під керівництвом канд. пед. наук, доцента Полякової Ольги Михайлівни (2001–2009 рр. – кафедра соціальної і корекційної педагогіки); докт. пед. наук, професора Лазарєва Миколи Остаповича (2009–2010 рр. – кафедра соціальної педагогіки і педагогічної творчості); докт. філос. наук, професора Щербини-Яковлевої Олени Юхимівни (2011–2015 рр. – кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій). З 2015 року й до сьогодні кафедра працює на чолі з канд. пед. наук, доцентом Поляничко Анжелою Олександрівною та має назвукафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.  

На кафедрі працюють 15 викладачів, з яких: 1 – доктор педагогічних наук, професор; 1 – доктор мистецтвознавства, доцент; 11 кандидатів наук (з них: 1 – почесний професор, 2 – доценти, 5 – старші викладачі, 3 – викладачі), 2 – викладачі. Професорсько-викладацький склад кафедри успішно працює над колективною науковою темою «Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду» (термін виконання – 2018-2023 рр.; номер державної реєстрації – 0113U004661). За період існування кафедри захищено 8 кандидатських дисертацій, до попереднього захисту кандидатських дисертацій готуються 3 здобувачі наукового ступеня. 

З 2003 року на базі кафедри працює Науково-дослідницький центр гендерної освіти під керівництвом канд. філос. наук, почесного професора Луценко Олени Анатоліївни, метою діяльності якого є впровадження гендерних підходів у систему ВНЗ та державної служби. Колективна науково-дослідницька тема НДЦГО: «Теоретико-методологічні та методичні основи впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів» (номер державної реєстрації: 0114U005223).

Кафедра тісно співпрацює з установами соціально-педагогічного спрямування (Сумська обласна організація Ліга соціальних працівників України «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини»; Сумська обласна громадська організація «Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно»; Сумський обласний, міський та районний ЦСССДМ; Відділення соціально-трудової реабілітації інвалідів «Спільнота»; Сумський центр соціальної-психологічної реабілітації дітей; Служба у справах дітей; Сумський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; Відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»; ГО «Батьки онкохворих дітей-інвалідів»; Центр матері і дитини; Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та ін.). Відбувається міжнародне співробітництво з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) в межах роботи над темою «Підготовка соціальних працівників в Україні і Польщі».