Міжнародні конференції

Графік проведення Міжнародних конференцій кафедрами

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

на 2017-2018 н.р.

№ з/п

Назва кафедри

Назва конференції

Дата проведення

Лютий

 1

Кафедра педагогіки

IV Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

22-23 лютого

2018 року

Програма конференції

Програма майтер-класів

Матеріали конференції:

Березень

 Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Кафедра педагогіки

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття»

15-16 березня

2018 року

Інформаційний лист

2

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців»

 20 березня

2018 року

Інформ. лист (укр)

Інформ. лист (англ) 

 Інформ. лист (рос)

Програма конференції

3

Кафедра дошкільної і початкової освіти

ІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного віку в сучасному освітньому просторі»

29-30 березня

2018 року 

Інформаційний лист

Матеріали конференції

Квітень

4

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі»

18 квітня

2018 року 

Інформ. лист (укр)

Інформ. лист (англ)

Інформ. лист (рос)

5

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Кафедра педагогіки

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих вчених «Європейській університет: імідж, мобільність та 

20-21 квітня

2018 року

 Інформаційний лист

6

Кафедра психології

ІХ Міжнародний молодіжний форум «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія»

 12 квітня

2018 року

 Інформаційний лист

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com