Оnline-конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (2)

изображение viber 2021 03 25 08 50 02 4802723 березня 2021 р. на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А.С. Макаренка відбулася online-конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. Голова Наукового товариства – канд. економ. наук, доц. кафедри бізнес-економіки та адміністрування Омельяненко Віталій Анатолійович у своїй доповіді окреслив основні напрями роботи товариства та ознайомив з головними здобутками молодих учених університету і перспективою реалізації наукового потенціалу молодих науковців у напрямі міжнародної грантової діяльності, патентної роботи, вагомих публікацій, участі у наукових заходах.

Секретарем Наукового товариства – канд. пед. наук, завідувачем методично-організаційним відділом Мартиненко Дар'єю Володимирівною акцентовано увагу на організаційних аспектах діяльності цього товариства.

Заступником директора з наукової роботи ННІПіП канд. філос. наук, доц. кафедри психології Вертелем Антоном Вікторовичем було презентовано здобутки студентського наукового товариства в НН ІПП. Під час обговорення докт. пед. наук, проф. Дегтяренко Тетяною Миколаївною  внесено пропозиції щодо покращення ефективності діяльності молодих науковців.

По завершенню конференції гарантом освітньо-наукової програми ІІІ рівня ВО, докт. пед. наук, проф. Бондаренко Юлією Анатоліївною окреслено можливості і перспективу участі аспірантів спеціальності 016 Спеціальна освіта в Науковому товаристві, висвітлено шляхи апробації результатів наукових досліджень.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com