VIІ Міжнародна  науково-практична конференція «Інноваційний розвиток  вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» (2)

20 квітня 2021 року в рамках реалізації проєкту  почала свою роботу VIІ Міжнародна  науково-практична конференція «Інноваційний розвиток  вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін».

Співорганізаторами конференції стали Інститут педагогіки та психології СумДПУ імені А.С. Макаренка, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти у співпраці з науковими та освітніми установами 11 країн світу (Польща, Нідерланди, Сербія, Франція, Велика Британія, Білорусь, КНР, Таджикистан, Узбекистан, Еквадор, Мексика).

У роботі конференції беруть участь близько 200 науковців, освітян, студентів, аспірантів, учителів, адміністраторів шкіл, представників адміністрації закладів вищої, середньої та позашкільної освіти.

  

З вітаннями до учасників конференції звернулися ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних наук, професор Кудріна Ольга Юріївна, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка кандидат педагогічних наук, професор Кондратюк Світлана Миколаївна.

У роботі наукового заходу взяв участь представник Національного офісу Еразмус+ в Україні, менеджер за напрямом Жан Моне Крайнік Петро Івановичякий ознайомив наукову громаду з можливостями участі у програмах Еразмус+ до 2027 р.

У перший день конференції на пленарному засіданні  було презентовано доповіді відомих в Україні та за її межами  науковців: Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ; Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир; Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, президент Української асоціації дослідників освіти, м. Умань; Корж-Усенко Лариса Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми; Курбатов Сергій Володимирович, Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, радник Президії  НАПН України, м. Київ; Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми; Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне; Pobirchenko Natalia, Dr. hab., prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnice. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska); Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми; Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми; Темиров Набижон Солиевич, доктор педагогических наук, действительный член МПА РФ, Ферганский филиал центра формирования гражданского общества, Узбекистан; Химинець Василь Васильович, доктор фіз-мат наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород; Шевцов Андрій Гаррієвич, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ.

Конференція проводиться у змішаному форматі.

Далі подано презентації учасників проєкту (Сбруєвої А.А.,Семеног О.М.)та фотогалерею першого дня конференції.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com