VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ (2)

24 листопада 2021 р. кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі».

Резолюція конференції

Співорганізаторами Міжнародної науково-практичної конференції виступили Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Факультет спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, Університет Святих Кирилла та Мефодія в Трнаві (Словацька Республіка), Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Республіка Білорусь), Люблинський Католичний університет Івана Павла ІІ (Польща), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан).

Конференція об’єднала зусилля представників 10 закладів вищої освіти України, провідної наукової установи – Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України імені Миколи Ярмаченка, 7 закладів вищої освіти з п’яти країн світу, 10 інклюзивно-ресурсних центрів, 5 реабілітаційних закладів, 2 заклади професійної (професійно-технічної) освіти. До онлайн-спілкування залучилися науковці, освітяни, представники закладів професійно-технічної освіти, медики, соціальні працівники, представники інклюзивних ресурсних центрів, представники громадських організацій, батьки.

Кількість зареєстрованих учасників склала 235 осіб. Оргкомітет конференції очолила перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор Пшенична Л. В.

До початку роботи конференції було сформовано програму та видано збірник матеріалів конференції (електронне видання), який включає 110 тез доповідей та статей на 352 сторінках. Під час роботи конференції було заслухано 12 пленарних, представлено 223 секційних доповіді за дев’ятью секціями.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: перший проректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор Пшенична Л. В., директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор Кондратюк С. М., завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т. М., заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат філософських наук, доцент. Вертель А. В., MA, MS, PhD в галузі нейропсихології, керівник клінічної програми «Agape Ministries», біхевіорист, фахівець з музикотерапії Dr. Theresa Cianciolo.

Науковий пошук в рамках Міжнародної конференції здійснювався
за наступними напрямами:

1. Сучасні тенденції модернізації та розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями в Україні та закордоном.

2. Інновації в освіті дітей та дорослих з особливими освітніми потребами в контексті євроінтеграційних змін.

3. Методологія, технології та методики корекційно-реабілітаційної допомоги.

4. Проблеми теорії та практики реалізації систем раннього втручання, скринінгу, реабілітації, абілітації, супроводу, підтримки та соціально-педагогічного патронажу.

5. Сучасні корекційно-реабілітаційні та корекційно-розвиткові технології в роботі з особами з порушеннями психофізичного розвитку.

6. Актуальні проблеми профорієнтаційної та трудової діяльності осіб з особливими освітніми потребами.

7. Соціальне партнерство в системі допомоги особам із порушеннями психофізичного розвитку.

8. Професійне співробітництво з організації траєкторії навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

9. Підготовка та перепідготовки кадрів для системи освіти та корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями.

У результаті проведення заходів конференції досягнуто таких цілей:

– відбувся обмін досвідом щодо вирішення конкретних питань удосконалення спеціальної освіти, напрямків впровадження інклюзивної освіти в освітній процес дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку;

– надано узагальнену інформацію щодо створення інтегрованої міжнародної моделі впровадження окремих аспектів інклюзивної освіти стосовно певних нозологій дітей із порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку;

– визначено інструменти міжнародної співпраці щодо вирішення питань моніторингу, зокрема, стандартів, принципів обміну інформацією щодо сучасного стану корекційної та інклюзивної освіти тощо.

Наприкінці роботи VІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» був проведений круглий стіл, в ході якого були підсумовані результати висвітлених напрямів використання сучасних корекційно-реабілітаційних технологій: психолого-медико-педагогічні та соціальні аспекти. Відбулось обговорення пропозицій щодо подальшої роботи в зазначених напрямках та прийнята резолюція Конференції.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка дуже вдячний всім учасникам VІІ Міжнародної конференції на тему «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» і сподівається на подальшу продуктивну співпрацю з усіма установами та організаціями, які приймали участь у Міжнародному заході.

Бажаємо всім здоров’я, миру, добра,

благополуччя та творчих здобутків!

Резолюція конференції

Детально із роботою Міжнародної конференції

можна ознайомитись на сайтах:

http://sio.sspu.edu.ua

http://ipp.sspu.edu.ua