Наукові гуртки та проблемні групи

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Трансфер естетичних технологій у дошкільній і початковій освіті»

Пушкар Л. В.,

к. п. н., доцент;

Данько Н. П.,

к. п. наук, доцент;

Павлущенко Н. М.,

к. п. наук, доцент;

Лобова О. В.,

д. п. н, професор Харькова Є. Д.,

к. п. наук, доцент

2.

«Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

Колишкіна А. П.,

к. п. н., ст. викладач Гаврило О. І.,

к. п. наук, доцент;

Васько О. О.,

к. п. н., доцент

3.

«Актуальні проблеми початкової математичної освіти і методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів»

Васько О. О.,

к. п. наук, доцент

4.

«Проблеми формування еколого-педагогічної компетентності майбутніх вихователів»

Гаврило О. І.,

к. п. наук, доцент

5.

«Природнича освіта: досвід, проблеми, перспективи»

Колишкіна А. П.,

к. п. н., ст. викладач

6.

Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців з дошкільної і початкової освіти.

Кондратюк С. М.,

д. п. н, професор

7.

«Актуальні проблеми музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів і вихователів ДНЗ»

Лобова О. В.,

д. п. н, професор

8.

«Проблеми мовної освіти молодших школярів»

Парфілова С. Л.,

к. п. н., доцент

9.

«Проблеми здійснення мистецької освіти у початковій школі та ДНЗ»

Данько Н. П.,

к. п. н., доцент

10.

«Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах Нової української школи»

Павлущенко Н. М.,

к. п. наук, доцент

11.

«Естетичне виховання як пріоритетний аспект діяльності майбутніх педагогів»

Шаповалова О. В.,

к. п. н., доцент

12.

«Проблеми формування музично-естетичної компетентності майбутніх фахівців у дошкільній та початковій освіті»

Пушкар Л. В.,

к. п. наук, доцент

13.

«Інноваційні технології у викладанні методики формування мовленнєвої компетенції дошкільника»

Харькова Є. Д.,

к. п. наук, доцент

14.

«Компетентнісноорієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи»

Врадій К. М.,

ст. викладач

15.

«Проблеми організації здоров’язбережувальної діяльності в закладах дошкільної освіти»

Бутенко В. Г.,

к. п. н., ст. викладач

16

«Аналіз теоретичних і практичних проблеми розвитку дітей дошкільного віку»

Вертель А. В.,

к. філос. н., доцент

17.

«Теорія і методика виховання сучасних дітей дошкільного віку – всебічний розвиток та підготовка до НУШ»

Білєр О. С.,

к. п. н., ст. викладач

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com