Наукові гуртки та проблемні групи

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю»

Дегтяренко Т. М., д. п. н, професор

2.

«Теоретичні і практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти»

Бондаренко Ю. А., д. п. н, професор

3.

«Логопедичні моделі та технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»

Боряк О. В.,

д. п. н, доцент

4.

«Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я»

Колишкін О. В.,

к. п. н, доцент

5.

«Шляхи підвищення ефективності навчання історії розумово відсталих школярів»

Косенко Ю. М.,

к. п. н, ст. викладач

6.

«Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку»

Чобанян А. В., к. психол. н.,

ст. викладач

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com