Наукові гуртки та проблемні групи

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Сучасні інноваційні технології управління освітою»

Козлова О. Г.,

к. п. н., професор

2.

«Психолого-педагогічні аспекти управління освітою»

Скоробагатська О. І., к. п. н., доцент

3.

«Організація наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки»

Козлов Д. О.,

к. п. н., доцент; Максименко Т. М.,

ст. викладач

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com