Наукові гуртки та проблемні групи

Кафедра педагогіки

Назва наукової проблемної  групи наукового гуртка

Керівник

1.

Актуальні проблеми порівняльно-педагогічного дослідження

Сбруєва А. А.,

д. п. н., професор

2.

Сучасні історико-педагогічні дослідження: проблеми мікроісторії

Осьмук Н. Г.

к. п. н., доцент

3.

Педагогічне дослідження майбутнього вчителя

Коваленко Н. В.,

к. п. н., доцент

4.

Евристична освіта – інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості

Проценко І. І.,

к. п. н., доцент

5.

«Риторична культура майбутнього вчителя в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»

Будянський Д. В.,

к. п. н., доцент

6.

«Розвиток культури академічного письма аспірантів педагогічних спеціальностей в рамках програми Жан Моне Модуль»

Чернякова Ж. Ю.,

к. п. н., доцент

7.

«Навчальна практика: проект школи і університету»

Коваленко Н. В.,

к. п. н., доцент

 

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com