Наукові гуртки та проблемні групи

  

 

 

 

  

 

 

 

В 2020–2021 навчальному році на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології буде продовжено функціонування студентського наукового товариства, яке складається з членів студентських наукових проблемних груп та наукових гуртків. На 2020–2021 навчальний рік планують наукову роботу 37 студентських наукових проблемних груп та 6 наукових гуртків.

На кафедрі психології: 2 – наукових гурта. На кафедрі дошкільної і початкової освіти: 2 – наукових гуртка, 15 студентських наукових проблемних груп. На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності: 1 – науковий гурток, 7 – студентських наукових проблемних груп. На кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти: 1 – науковий гурток, 5 – студентських наукових проблемних груп. На кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи: 3 – студентські наукові проблемні групи. На кафедрі педагогіки: 7 – студентських наукових проблемних груп.


Кафедра психології

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Гарний стрес як засіб стати кращим»

Мотрук Т. О.,

к. психол. н., доцент

2.

«Креативна психологія. Арт-комплексний розвиток»

Пасько К. М,

к.філос. н., доцент


Кафедра дошкільної і початкової освіти

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Трансфер естетичних технологій у дошкільній і початковій освіті»

Пушкар Л. В.,

к. п. н., доцент;

Данько Н. П.,

к. п. наук, доцент;

Павлущенко Н. М.,

к. п. наук, доцент;

Лобова О. В.,

д. п. н, професор Харькова Є. Д.,

к. п. наук, доцент

2.

«Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

Колишкіна А. П.,

к. п. н., ст. викладач Гаврило О. І.,

к. п. наук, доцент;

Васько О. О.,

к. п. н., доцент

3.

«Актуальні проблеми початкової математичної освіти і методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів»

Васько О. О.,

к. п. наук, доцент

4.

«Проблеми формування еколого-педагогічної компетентності майбутніх вихователів»

Гаврило О. І.,

к. п. наук, доцент

5.

«Природнича освіта: досвід, проблеми, перспективи»

Колишкіна А. П.,

к. п. н., ст. викладач

6.

Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців з дошкільної і початкової освіти.

Кондратюк С. М.,

д. п. н, професор

7.

«Актуальні проблеми музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів і вихователів ДНЗ»

Лобова О. В.,

д. п. н, професор

8.

«Проблеми мовної освіти молодших школярів»

Парфілова С. Л.,

к. п. н., доцент

9.

«Проблеми здійснення мистецької освіти у початковій школі та ДНЗ»

Данько Н. П.,

к. п. н., доцент

10.

«Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах Нової української школи»

Павлущенко Н. М.,

к. п. наук, доцент

11.

«Естетичне виховання як пріоритетний аспект діяльності майбутніх педагогів»

Шаповалова О. В.,

к. п. н., доцент

12.

«Проблеми формування музично-естетичної компетентності майбутніх фахівців у дошкільній та початковій освіті»

Пушкар Л. В.,

к. п. наук, доцент

13.

«Інноваційні технології у викладанні методики формування мовленнєвої компетенції дошкільника»

Харькова Є. Д.,

к. п. наук, доцент

14.

«Компетентнісноорієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи»

Врадій К. М.,

ст. викладач

15.

«Проблеми організації здоров’язбережувальної діяльності в закладах дошкільної освіти»

Бутенко В. Г.,

к. п. н., ст. викладач

16

«Аналіз теоретичних і практичних проблеми розвитку дітей дошкільного віку»

Вертель А. В.,

к. філос. н., доцент

17.

«Теорія і методика виховання сучасних дітей дошкільного віку – всебічний розвиток та підготовка до НУШ»

Білєр О. С.,

к. п. н., ст. викладач


Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Технології гендерних досліджень у соціально-педагогічній роботі»

Луценко О. А., к. філос. н., доцент

2.

«Гендерні аспекти соціальної роботи»

Гончаренко О. В., к. п. н., ст. викладач

3.

«Проектна діяльність у соціальній сфері»

Іонова І. М.,

к. п. н., ст. викладач

4.

«Технологічні аспекти соціально-правового захисту особистості»

Кирилюк Г. В., к. п. н., ст. викладач

5.

«Профілактика адиктивних проявів у соціокультурному просторі суспільства»

Клочко О. О..

к. п. н, ст. викладач

6.

«Актуальні проблеми соціокультурної діяльності та соціальної роботи в сучасній україні»

Поляничко А. О., к. п. н., доцент

7.

«Актуалізація взаємодії державного і громадського секторів у контексті планування й реалізації соціальної роботи»

Полякова О. М.,

к. пед. наук, доцент;

к. пед. наук,

ст. викладач Пономаренко Л. І.

8.

«Соціокультурний простір сучасного міста»

Панасюк В. Ю.,

доктор мист-ва, доцент


Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю»

Дегтяренко Т. М., д. п. н, професор

2.

«Теоретичні і практичні аспекти спеціальної та інклюзивної освіти»

Бондаренко Ю. А., д. п. н, професор

3.

«Логопедичні моделі та технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»

Боряк О. В.,

д. п. н, доцент

4.

«Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я»

Колишкін О. В.,

к. п. н, доцент

5.

«Шляхи підвищення ефективності навчання історії розумово відсталих школярів»

Косенко Ю. М.,

к. п. н, ст. викладач

6.

«Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку»

Чобанян А. В., к. психол. н.,

ст. викладач


Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Назва наукової проблемної групи

наукового гуртка

Керівник

1.

«Сучасні інноваційні технології управління освітою»

Козлова О. Г.,

к. п. н., професор

2.

«Психолого-педагогічні аспекти управління освітою»

Скоробагатська О. І., к. п. н., доцент

3.

«Організація наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки»

Козлов Д. О.,

к. п. н., доцент; Максименко Т. М.,

ст. викладач


Кафедра педагогіки

Назва наукової проблемної  групи наукового гуртка

Керівник

1.

Актуальні проблеми порівняльно-педагогічного дослідження

Сбруєва А. А.,

д. п. н., професор

2.

Сучасні історико-педагогічні дослідження: проблеми мікроісторії

Осьмук Н. Г.

к. п. н., доцент

3.

Педагогічне дослідження майбутнього вчителя

Коваленко Н. В.,

к. п. н., доцент

4.

Евристична освіта – інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості

Проценко І. І.,

к. п. н., доцент

5.

«Риторична культура майбутнього вчителя в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»

Будянський Д. В.,

к. п. н., доцент

6.

«Розвиток культури академічного письма аспірантів педагогічних спеціальностей в рамках програми Жан Моне Модуль»

Чернякова Ж. Ю.,

к. п. н., доцент

7.

«Навчальна практика: проект школи і університету»

Коваленко Н. В.,

к. п. н., доцент

 

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com