Центр психологічної допомоги „Психолог і Я”

psihologiy

Навчально-науковий центр надання психологічної допомоги населенню при кафедрі психології при кафедрі психології СумДПУ імені А.С.Макаренка був створений у червні 2017 року з метою надання психологічної допомоги населенню.

Мета діяльності навчально-наукового центру є дослідження основних принципів консультативної діяльності та можливостей надання психологічної допомоги в межах консультативної бесіди з клієнтами, розробка теоретичних аспектів і технологій підготовки студентів для надання психологічної допомоги.
Керівник ННЦ – к.філос.н., доцент Дворніченко Л.Л.
Члени ННЦ:

Основні напрями роботи:

ЗВІТ про результати роботи навчально-наукового консультативного центру з надання психологічної допомоги населенню при кафедрі психології ННІПП СумДПУ імені А.С.Макаренка за 2019 р.

Метою діяльності навчально-наукового консультативного центру є дослідження основних принципів консультативної діяльності та можливостей надання психологічної допомоги в межах консультативної бесіди з клієнтами, розробка теоретичних аспектів і технологій підготовки студентів для надання психологічної допомоги.
За звітній період були виконані наступні види роботи:
І. Консультування усіх верств населення з особистісних питань та питань міжгрупової взаємодії.
Даний напрям діяльності Центру передбачав проведення профілактичної, просвітницької та консультативної роботи викладачами кафедри. За звітній (протягом 2019 р.) був проведений цикл арт-терапевтичних занять (Пасько К.М.) Загальна сума коштів зароблених за звітній період – 6000 грн.
Відповідно до укладених договорів про співпрацю викладачами кафедри (членами ННЦ) проводилась безкоштовна психологічна допомога дорослих громадян м. Суми.Навчально методичні розробки представлені у наукових публікаціях і навчально-методичних посібниках.
ІІ. Психологічний супровід професійної діяльності та оптимізація роботи трудового колективу.
Даний напрям діяльності ННКЦ передбачав співробітництво в області проведення науково-дослідної роботи та впровадження науково-методичних розробок стосовно психологічний супроводу та оптимізація роботи трудового колективу. Результати роботи членів ННКЦ представлені у наукових публікаціях, а також висвітлені у магістерських роботах випускників кафедри.
ІІІ. Результатами навчально – методичної та практичноїдіяльністі співробітників центру є створення майстер-класів, авторських лекцій за тематикою та опробування їх на науково-методичних семінарах та конференціях.
IV. Психологічна допомога бійцям, що були поранені чи зазнали психологічних травм в зоні АТО, та військовослужбовцям.
В цьому році зазначений напрям роботи Центру передбачав проведення наукової, навчальної та психогігієнічної роботи з призовниками в українську армію, а також розроблення методичного інструментарію, методичних рекомендацій для психологів які супроводжують дані категорії населення. Результати представлені у магістерських роботах та публікаціях випускників у наукових виданнях (керівники Ніколаєнко С.О., Мотрук Т.О.)
V. Психологічний супровід дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами.
У рамках співробітництва ННКЦ та спеціальних служб м. Суми та Сумської області, що працюють з даною категорією населення упродовж 2019 року були проведені спільні заходи з Сумським міський центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та ОКУ СОР Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.