Екологічне і трудове виховання

images 03349Екологічне виховання в ННІПП  спрямоване на розвиток в студентів екологічної культури, формування в них екологічної свідомості й екологічної культури. Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи – середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. 

Завдання екологічного виховання студентів в ННІПП полягає у:

Трудове виховання студентів має на меті формування в них любові до праці та потреби в ній, набутті знань і вмінь професійно здійснювати діяльність, реалізовувати власні нахили і здібності, виконувати свої обов’язки професійно, відповідально, якісно.

Трудове виховання здійснюється в ННІПП через залучення студентської молоді до різних видів діяльності, зокрема: навчальної, громадської, науково-дослідної, самоврядної, художньої самодіяльності, спортивних змагань, суспільно-корисної праці та ін.