Профорієнтаційна робота

Профорієнтація картинка f67a2Профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою функціонування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології.  

На сьогодні проблеми та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в ННІПП виходять із сучасних потреб вищих навчальних закладів. Зокрема, у зв’язку з високим рівнем конкуренції на ринку праці, питання формування контингенту студентів знаходиться на постійному контролі у керівництва. Задля покращення іміджу ННІПП, керівництвом інституту здійснюється систематичне керівництво організацією та проведенням профорієнтаційних заходів щодо висвітлення діяльності інституту та популяризації навчання в ньому.

Основною метою профорієнтаційної роботи є сприяння усіма доступними  методами посиленню конкурентоспроможності  спеціальностей, за якими готують майбутніх фахівців в ННІПП за освітньо-кваліфікаційними рівнями  «бакалавр» та «магістр».

Головним завданням профорієнтаційної роботи в ННІПП є інформування потенційних вступників про:  

 • можливості здобуття вищої освіти у Педагогічному, зокрема у Навчально-науковому інституті педагогіки і психології, особливості та переваги навчання саме в нашому університеті;
 • умови вступу та перелік предметів ЗНО, які потрібно здавати для вступу на спеціальності ННІПП;
 • особливості організації навчально-виховного процесу (зокрема, терміни навчання, проходження практик, організація дозвілля та побуту студентів та ін.);
 • можливості щодо отримання подвійних дипломів та стажування в інших вишах, зокрема і закордонних;
 • затребуваність фахівців на ринку праці і перспективи працевлаштування після закінчення навчання тощо.

Пріоритетними заходами у рамках проведення профорієнтаційної роботи в ННІПП є:

 • організація агітаційно-роз'яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних і вищих професійно-технічних закладах, технікумах, коледжах;
 • здійснення профорієнтаційної рекламно-агітаційної роботи серед населення,  професійного інформування про спеціальності і освітні програми, за якими здійснюється підготовка в університеті;
 • проведення рекламних кампаній у засобах масової інформації;
 • участь у регіональних, районних та міських спеціалізованих виставках, конкурсах, ярмарках і презентаціях профорієнтаційного спрямування («Освіта та кар'єра», «Моя освіта – моє майбутнє», «Ярмарка професій / вакансій» та ін.);
 • проведення на базі університету / інституту Днів відкритих дверей і Днів гостинності;
 • організація та координація співпраці з департаментами, управліннями та відділами освіти, загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами, коледжами, вищими професійно-технічними закладами у сфері профорієнтаційної діяльності;
 • надання індивідуальних профконсультацій з метою задоволення інтересу школярів та їхніх батьків до певного напрямку підготовки / спеціальності.

Щороку в СумДПУ імені А.С. Макаренка проводиться День відкритих дверей. Це традиційний захід, завітавши на який потенційні вступники мають змогу отримати необхідну інформацію про навчання в університеті та зробити перший крок до своєї освіти в ньому. Особливо корисний він для абітурієнтів, які ще не визначилися з вибором майбутньої професії або мають сумнів щодо того, з якою саме сферою діяльності пов’язати своє життя.   

До проведення профорієнтаційних заходів на базі університету / інституту, на які запрошуються старшокласники та їхні батьки, активно залучаються викладачі й студенти випускових кафедр ННІПП. Ними надається детальна інформація щодо умов вступу до університету та напрямів підготовки майбутніх фахівців; проводяться екскурсії з метою ознайомлення з матеріально-технічною базою університету / інституту; у разі виявлення інтересу до конкретного напряму підготовки надаються індивідуальні профконсультації щодо термінів навчання, особливостей навчально-виховного процесу, перспектив працевлаштування і професійного зростання тощо.

Запрошення на навчання 2022 на основі повної загальної середньої освіти

Запрошення на навчання 2022 на основі ОКР молодший спеціаліст

Запрошення на навчання 2022 освітній рівень Магістрів

 

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com