Профорієнтаційна робота

Профорієнтація картинка f67a2Профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою функціонування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології.  

На сьогодні проблеми та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в ННІПП виходять із сучасних потреб вищих навчальних закладів. Зокрема, у зв’язку з високим рівнем конкуренції на ринку праці, питання формування контингенту студентів знаходиться на постійному контролі у керівництва. Задля покращення іміджу ННІПП, керівництвом інституту здійснюється систематичне керівництво організацією та проведенням профорієнтаційних заходів щодо висвітлення діяльності інституту та популяризації навчання в ньому.

Основною метою профорієнтаційної роботи є сприяння усіма доступними  методами посиленню конкурентоспроможності  спеціальностей, за якими готують майбутніх фахівців в ННІПП за освітньо-кваліфікаційними рівнями  «бакалавр» та «магістр».

Головним завданням профорієнтаційної роботи в ННІПП є інформування потенційних вступників про:  

Пріоритетними заходами у рамках проведення профорієнтаційної роботи в ННІПП є:

Щороку в СумДПУ імені А.С. Макаренка проводиться День відкритих дверей. Це традиційний захід, завітавши на який потенційні вступники мають змогу отримати необхідну інформацію про навчання в університеті та зробити перший крок до своєї освіти в ньому. Особливо корисний він для абітурієнтів, які ще не визначилися з вибором майбутньої професії або мають сумнів щодо того, з якою саме сферою діяльності пов’язати своє життя.   

До проведення профорієнтаційних заходів на базі університету / інституту, на які запрошуються старшокласники та їхні батьки, активно залучаються викладачі й студенти випускових кафедр ННІПП. Ними надається детальна інформація щодо умов вступу до університету та напрямів підготовки майбутніх фахівців; проводяться екскурсії з метою ознайомлення з матеріально-технічною базою університету / інституту; у разі виявлення інтересу до конкретного напряму підготовки надаються індивідуальні профконсультації щодо термінів навчання, особливостей навчально-виховного процесу, перспектив працевлаштування і професійного зростання тощо.

Запрошення на навчання 2021 на основі повної загальної середньої освіти

Запрошення на навчання 2021 на основі ОКР молодший спеціаліст

Запрошення на навчання 2021 освітній рівень Магістрів