Виховна робота

В навчально-науковому Інституті педагогіки і психології СумДПУ імені А.С.Макаренка виховна робота здійснюється за основними напрямами:

Важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу є впровадження студентського самоврядування, що сприяє  зростанню у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодінню навичками організатора, управління, які необхідні в майбутній професійній діяльності.

Студентське самоврядування є важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодіння навичками організатора, управлінця, які будуть необхідні в майбутній професійній діяльності.

В Інституті педагогіки і психології працюють куратори академічних груп, які активно сприяють формуванню й організації діяльності колективу навчальної групи студентів, створенню оптимальних умов для становлення й самовизначення особистості майбутнього фахівця-педагога – людини морально і духовно зрілої, гармонійно розвиненої, соціально-активної і національно-свідомої.

Особливу увагу куратори приділяють питанням зміцненню у студентів зацікавленості та любові до обраної професії, формуванню у них необхідних професійних навичок. Через актив групи вони створюють у студентському колективі атмосферу взаємодопомоги, колективної відповідальності, творчої, громадської активності.

З метою формування національної самосвідомості, патріотизму та правової культури, що складається передусім із свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою в інституті проводяться різні тематичні заходи.

Одним із аспектів всебічного гармонійного розвитку особистості є формування художньо-естетичних навичок. З метою формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси у всіх сферах життєдіяльності людини, в інституті педагогіки і психології проводяться виховні заходи.

З метою всебічного фізичного розвитку особистості студенти інституту педагогіки і психології постійно приймають участь у спортивних змаганнях, які проводяться в університеті та неодноразово здобували призові місця й становились переможцями в змаганнях.