Якість освіти

 

Відповідно до розпорядження по Навчально-науковому інституту педагогіки і психології (далі – ННІПП) № 1/1 від 09.09.2020 р. з метою внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності ННІПП, відповідно до Положення про внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка створено комісію щодо внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності ННІПП.

Розпорядження

Головною метою Комісії є реалізація стратегічних цілей розвитку Навчально-наукового інституту педагогіки і психології як структурного підрозділу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг вимогам стейкхолдерів.

Впродовж березня-квітня місяців 2021 року в ННІПП відбудеться внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності, за результатами якого будуть визначені та обґрунтовані перспективні напрями її покращення.

Програма внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти ННІПП
 
Опитувальник, щодо забепечення якості освіти в ННІПП

План роботи комісії внутрішнього моніторингу якості освіти навчально-наукового інституту педагогіки і психології на 2021-2022 н.р.

Звіт роботи комісії внутрішнього моніторингу якості освіти навчально-наукового інституту педагогіки і психології на 2021-2022 н.р.