Історія

Історія становлення навчально-наукового інституту педагогіки і психології розпочалася у червні 2001 року, коли у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка було прийнято рішення про відокремлення соціально-гуманітарного відділення історичного факультету в окремий структурний підрозділ – соціально-гуманітарний факультет (наказ Міністерства освіти і науки України №488 від 27.06.2001 р.).

Першим деканом стала к.пед.н., доцент Людмила Михайлівна АРТЮШКІНА , яка очолювала його протягом 2001 – 2006 рр.
У 2006 р. за рішенням вченої ради СумДПУ імені А. С. Макаренка соціально-гуманітарний факультет було перейменовано на факультет педагогіки і практичної психології, який об’єднали зі створеним у 1998 році факультетом післядипломної та додаткової освіти.

З 2006 по 2010 рр. на посаді декана факультету працював к.пед.н., доцент Олександр Володимирович КОЛИШКІН .

У 2010 році факультет було перейменовано у навчально-науковий інститут педагогіки і психології, який очолила к.пед.н., доцент Людмила Степанівна ЛЕВЧЕНКО  (2010 – 2016 рр.).

У 2016 році директорські повноваження були передані к.пед.н., доценту (нині – професору) Світлані Миколаївні КОНДРАТЮК , яка керує навчально-науковим інститутом педагогіки і психології дотепер.

Сьогодні інститут готує висококваліфікованих фахівців для виховної, викладацької, навчальної та організаційної діяльності, мета якої – формування інтелігенції, котра професійно-творчими засобами сприятиме суспільному розвитку України.
У навчально-науковому інституті педагогіки і психології готують фахівців ОР бакалавр та магістр денної і заочної форм навчання за наступними спеціальностями: освітні, педагогічні науки, психологія, початкова і дошкільна освіта, спеціальна освіта, соціальна робота і соціальне забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності, менеджмент тощо.
Цикл практичної підготовки студентів НН ІПП передбачає ознайомлювальну, навчальну, виробничу і переддипломну практику, за результатами якої майбутнім фахівцям пропонуються стажування та працевлаштування.
Випускники інституту працюють у закладах дошкільної, загальної освіти та спеціальних навчальних закладах, службах у справах дітей та молоді, кризових центрах, установах соціального захисту, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Image
Image
Image

ГІМН НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Дім освіти та науки,
Інститут славетний наш,
Дружний колектив потужний
Поступом випереджає час.
Рівень знань завжди високий –
Хоч студент, хоч викладач.
Ми йдемо в майбутнє разом
До нових ідей, задач.

ПРИСПІВ:
ІПП – з любов’ю в серці!
ІПП – це вибір мій!
ІПП – у кожнім звуці!
Ти – здійснення наших мрій!
Педагог ти чи психолог –
Відкривай нові шляхи.
Буде складно? – Буде круто
В незабутні ці роки!
Жваві практики, цікаві,
І змістовне навчання.
І гуртожиток дарує
Смак драйвового життя.

ПРИСПІВ

З нами – хто сумлінно вчився,
Вдячність в серці береже.
Будь активним! Не вагайся!
Йди до нас скоріше вже!
Ми шануймо Альма-матер,
Рідний дім – наш Інститут.
Незабутні світлі роки,
Коли ти навчався тут.

ПРИСПІВ