Історія НН ІПП

Історія становлення навчально-наукового інституту педагогіки і психології розпочалася у червні 2001 року, коли у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка було прийнято рішення про відокремлення соціально-гуманітарного відділення історичного факультету в окремий структурний підрозділ – соціально-гуманітарний факультет (наказ Міністерства освіти і науки України №488 від 27.06.2001 р.). Першим деканом стала к.пед.н., доцент АРТЮШКІНА Людмила Михайлівна, яка очолювала його протягом 2001 – 2006 рр.

У 2006 р. за рішенням вченої ради СумДПУ імені А. С. Макаренка соціально-гуманітарний факультет було перейменовано на факультет педагогіки і практичної психології, який об’єднали зі створеним у 1998 році факультетом післядипломної та додаткової освіти. З 2006 по 2010 рр. на посаді декана факультету працював к.пед.н., доцент КОЛИШКІН Олександр Володимирович.

У 2010 році факультет було перейменовано у навчально-науковий інститут педагогіки і психології, який очолила к.пед.н., доцент ЛЕВЧЕНКО Людмила Степанівна (2010 – 2016 рр.).

У 2016 році директорські повноваження були передані к.пед.н., доценту (нині – професору) КОНДРАТЮК Світлані Миколаївні, яка керує навчально-науковим інститутом педагогіки і психології дотепер. 

Сьогодні інститут готує висококваліфікованих фахівців для виховної, викладацької, навчальної та організаційної діяльності, мета якої – формування інтелігенції, котра професійно-творчими засобами сприятиме суспільному розвитку України.

У навчально-науковому інституті педагогіки і психології готують фахівців ОР бакалавр та магістр денної і заочної форм навчання за наступними спеціальностями: педагогічні науки, психологія, початкова і дошкільна освіта, спеціальна освіта та олігофренопедагогіка, соціальна робота і соціальне забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності, адміністративний та освітній менеджмент тощо.

Цикл практичної підготовки студентів НН ІПП передбачає ознайомлювальну, навчальну, виробничу і переддипломну практику, за результатами якої майбутнім фахівцям пропонуються стажування та працевлаштування.

Випускники інституту працюють у закладах дошкільної, загальної освіти та спеціальних навчальних закладах, службах у справах дітей та молоді, кризових центрах, установах соціального захисту, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Копия дизайна Volleyball History Timeline Infographic 2 c13fb

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com