Наукова робота

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ЗА 2017 РІК

Кафедра педагогіки

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра психології

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НН ІПП

У 2017 році науковцями Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка виконувалися:

1 науково-дослідна робота, за держбюджетною темою.

3 науково-дослідні роботи виконувались за угодами міжнародного співробітництва.

2 за господарськими договорами із замовниками про надання консультативних (наукових) послуг.

8 науково-дослідних тем виконувались за кафедральними тематиками без фінансування. 8 науково-дослідних робіт за кафедральними тематиками, зареєстровані в УкрІНТІ.

За результатами досліджень у 2017 р.:

Опубліковано 151 статтю. З них 106 одиниць опубліковано в Україні, з них 57 у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України загальним обсягом 42,02 обліково-видавничих аркушів.

12 статей опубліковано за кордоном (у міжнародних виданнях) загальним обсягом 5, 65 обліково-видавничих аркушів.

88 статей опубліковано у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, WebofScience та Copernicus) загальним обсягом 36,28 обліково-видавничих аркушів.

52 цитування у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Webofscience та Copernicus).

132 цитування у міжнародних наукометричних базах даних (крім РИНЦ).

5 статей, опубліковано у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор та 5 статей, прийнятих редакцією до друку в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

Опубліковано 7 монографій в Україні загальним обсягом 131,68 обліково-видавничих аркушів.

Опубліковано 3 розділи у колективних зовнішніх монографіях з них 2 за кордоном (головний редактор якої, не є співробітником університету) загальним обсягом 13,26 обліково-видавничих аркушів.

Опубліковано 1 підручник загальним обсягом 24,62 обліково-видавничих аркушів.

Опубліковано 31 навчальний посібник загальним обсягом 98, – видавничих аркушів.

Подано 7 заявок на видачу охоронних документів.

Отримано 1 свідоцтво авторського права.

Створено 14 одиниць науково-технічної продукції.

Результати 81 дослідження впроваджено у навчальний процес (на підставі довідок про впровадження), з них: 2 новітні технології, 43 метода та теорії, 36 інших (лекцій, майстер-класів, воркшопів).

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ННІ ПП

У 2017 році кафедрами Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка проведено 26 наукових заходи (крім студентських), з низ: 9 міжнародних, 5 всеукраїнських, 12 – регіональних.

Проведено 17 студентських наукових заходи, з них: 3 – міжнародних, 2 – всеукраїнських, 12 – регіональних.

Науковці Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 85 разів брали участь у редакційних колегіях наукових журналів та 111 разів брали участь в організаційних комітетах наукових конференцій, 19 разів брали участь в експертних радах та журі. 28 науковців були офіційними представниками на спеціалізованих виставках, ярмарках та форумах. 9 разів представники Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка були членами спеціалізованих вчених рад.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ НН ІПП 

За звітній період опубліковано 409 студентських статей, із низ 339 самостійно.

2 студента одержували стипендію ОДА.

8 студентів були учасниками Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

3 студента стали переможцями, які отримали нагороди за результатами Всеукраїнських конкурсів студентських науково дослідних робіт.

10 студентів брали участь у Всеукраїнських олімпіадах, 1 став переможцем, яків одержав нагороду.

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДР НН ІПП

За звітній період здійснювалося співробітництво з 7 науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

В рамках співпраці із Сумською обласною державною адміністрацією та Сумською міською радою стіснено 9 наукових заходів.

Також, наукове та науково-технічне співробітництво здійснювалося із 53 вітчизняними організаціями.

Наукове та науково-технічне співробітництво здійснювалося із 11 закордонними організаціями (Болгарія, Білорусь, Словаччина, Румунія, Польща, Німеччина, Вірменія, Сербія, Казахстан).

РЕЙТИНГ

Загальний рейтинг кафедр ННІ ПП (із 35 кафедр університету)

Кафедра педагогіки (2468,4) – 2 місце.

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи (1719,1) – 5 місце.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти (1351) – 7 місце.

Кафедра соціальної роботи і менеджменту та соціокультурної діяльності (1344,5) – 8 місце.

Кафедра дошкільної і початкової освіти (1009,6) – 10 місце.

Кафедра психології (885,1) – 14 місце.

Рейтинг по соціально-гуманітарному напряму

(Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Навчально-науковий інститут історії та філософії,Факультет іноземної та слов’янської філології) – 16 кафедр

Кафедра педагогіки – 1 місце.

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи – 3 місце.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти – 4 місце.

Кафедра соціальної роботи і менеджменту і соціокультурної діяльності – 5 місце.

Кафедра дошкільної і початкової освіти – 6 місце.

Кафедра психології – 8 місце.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com