Аспірантура та докторантура

Підготовка здобувачів освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в НН ІПП здійснюється за двома спеціальностями : 011 Освітні, педагогічні науки (кафедра педагогіки) та 016 Спеціальна освіта (кафедра спеціальної та інклюзивної освіти).