Наукові гуртки та проблемні групи

Зміст статті

  

 

 

 

  

 

 

 

В 2020–2021 навчальному році на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології буде продовжено функціонування студентського наукового товариства, яке складається з членів студентських наукових проблемних груп та наукових гуртків. На 2020–2021 навчальний рік планують наукову роботу 37 студентських наукових проблемних груп та 6 наукових гуртків.

На кафедрі психології: 2 – наукових гурта. На кафедрі дошкільної і початкової освіти: 2 – наукових гуртка, 15 студентських наукових проблемних груп. На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності: 1 – науковий гурток, 7 – студентських наукових проблемних груп. На кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти: 1 – науковий гурток, 5 – студентських наукових проблемних груп. На кафедрі менеджменту освіти та педагогіки вищої школи: 3 – студентські наукові проблемні групи. На кафедрі педагогіки: 7 – студентських наукових проблемних груп.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com