Виховна робота

В навчально-науковому Інституті педагогіки і психології СумДПУ імені А.С.Макаренка виховна робота здійснюється за основними напрямами:

 • розвиток високого рівня професіоналізму, який включає глибокі спеціальні знання та фахову підготовку;
 • формування здібностей до самостійного мислення, прийняття креативних, нестандартних рішень;
 • підготовка свідомої національної інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти;
 • виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, висококваліфікованими, високоосвіченими особистостями, носіями високої світоглядної, професійної, інтелектуальної, політичної та фізичної культури;
 • гармонійний розвиток особистості шляхом поглиблення духовних контактів з оточуючим світом, культурою, мистецтвом, природою;
 • створення об’єктивних умов для вільного розвитку особистості студента, його загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності (науково-дослідницької, культурно-просвітницької, суспільно-громадської, соціально-правової та ін.);
 • формування духовності, становлення моральності та гідності;
 • становлення чіткої громадянської позиції студентської молоді, сприяння прагненню до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення;
 • ліквідація інфантилізму, утриманства, байдужості серед студентської молоді;
 • виховання почуття колективізму, вміння працювати у команді, здатність до розвитку високих естетичних смаків та ідеалів;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкогольних напоїв, тютюну, наркотиків.

Важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу є впровадження студентського самоврядування, що сприяє  зростанню у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодінню навичками організатора, управління, які необхідні в майбутній професійній діяльності.

Студентське самоврядування є важливим фактором удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, оволодіння навичками організатора, управлінця, які будуть необхідні в майбутній професійній діяльності.

В Інституті педагогіки і психології працюють куратори академічних груп, які активно сприяють формуванню й організації діяльності колективу навчальної групи студентів, створенню оптимальних умов для становлення й самовизначення особистості майбутнього фахівця-педагога – людини морально і духовно зрілої, гармонійно розвиненої, соціально-активної і національно-свідомої.

Особливу увагу куратори приділяють питанням зміцненню у студентів зацікавленості та любові до обраної професії, формуванню у них необхідних професійних навичок. Через актив групи вони створюють у студентському колективі атмосферу взаємодопомоги, колективної відповідальності, творчої, громадської активності.

З метою формування національної самосвідомості, патріотизму та правової культури, що складається передусім із свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою в інституті проводяться різні тематичні заходи.

Одним із аспектів всебічного гармонійного розвитку особистості є формування художньо-естетичних навичок. З метою формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси у всіх сферах життєдіяльності людини, в інституті педагогіки і психології проводяться виховні заходи.

З метою всебічного фізичного розвитку особистості студенти інституту педагогіки і психології постійно приймають участь у спортивних змаганнях, які проводяться в університеті та неодноразово здобували призові місця й становились переможцями в змаганнях.

 

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com