Національно-патріотичне та громадянське виховання

images bacbbНайважливішою місією вищої школи є підготовка покоління інтелектуально розвинених, високоморальних, творчо працюючих професіоналів – громадян України, патріотів, інтелігентів. Виховання інтелектуальної еліти суспільства має здійснюватися на основі цілеспрямованого формування національно-громадянських засад, професійних знань, умінь та навичок студентів як майбутніх фахівців.

Глибоке пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння його національними, духовними цінностями, вищими здобутками в різних галузях – важливі компоненти національно-патріотичного виховання студентської молоді, без яких неможливе збереження історичної пам’яті, розвиток духовності.

Враховуючи основоположні нормативні акти щодо здійснення виховного процесу у вищих навчальних закладах, виховна робота у ННІПП спрямована на:

  • формування й розвиток у студентства поваги до прав і свобод людини та громадянина України, Конституції України, державної символіки, прищеплення молодим людям віри у верховенство Закону;
  • опанування культурного надбання українського народу;
  • виховання чіткої громадянської позиції, патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного минулого українського народу;
  • впровадження у суспільну свідомість молоді загальнолюдських моральних цінностей;
  • виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального закладу, оптимізму та впевненості у своєму майбутньому;
  • формування громадянської свідомості й відповідальності студентів, сприяння розвитку та підтримка діяльності студентського самоврядування;
  • формування національно-культурних традицій молоді в умовах євроінтеграції.
Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com