Екологічне і трудове виховання

images 03349Екологічне виховання в ННІПП  спрямоване на розвиток в студентів екологічної культури, формування в них екологічної свідомості й екологічної культури. Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи – середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. 

Завдання екологічного виховання студентів в ННІПП полягає у:

  • формуванні екологічних знань, екологічної свідомості й екологічної культури в сучасної молоді;
  • вихованні любові до природи, прагненні берегти і примножувати її, формуванні вмінь і навичок діяльності в природі;
  • постійному інформуванні про проблеми природного походження та їх впливу на рівень здоров’я населення країни і світу;
  • залученні студентства до поширення знань серед населення про бережливе ставлення до навколишнього світу.

Трудове виховання студентів має на меті формування в них любові до праці та потреби в ній, набутті знань і вмінь професійно здійснювати діяльність, реалізовувати власні нахили і здібності, виконувати свої обов’язки професійно, відповідально, якісно.

Трудове виховання здійснюється в ННІПП через залучення студентської молоді до різних видів діяльності, зокрема: навчальної, громадської, науково-дослідної, самоврядної, художньої самодіяльності, спортивних змагань, суспільно-корисної праці та ін.

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com