Презентації доповідей НМК

30.11.2021. Про організацію науково-дослідної роботи здобувачів освіти на кафедрі педагогіки, доповідач  - к. п. н., доц. І.А. Чистякова (завантажити)
25.01.2022. Про використання інноваційних форм/методів навчання при проведенні відкритих занять викладачами кафедр НН ІПП у І семестрі 2021-2022 - голова НМК, к.п.н., проф. Ю.А. Бондаренко (завантажити)
29.03.2022. Методичні аспекти впровадження дистанційної форми навчання на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти на прикладі інтернет-платформи Discord – доктор пед. наук, професор О.В. Боряк (завантажити)
27.05.2022. Про проведення першого етапу конкурсу наукових та науково-методичних праць викладачів СумДПУ імені А.С. Макаренка опублікованих у 2021 році – канд.філософ. наук., доцент  А.В. Вертель (завантажити)
25.10.2022 Досвід проведення наукових шкіл як інноваційної форми неформальної освіти здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - кандидат пед. наук, доцент І.А. Чистякова (завантажити)

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com