Кафедра психології була створена в 1983 році з числа фахівців психолого-педагогічних кафедр університету, які мають відповідну науково-професійну підготовку та досвід роботи в галузі практичної психології, а також інших фахівців, запрошених з освітніх і наукових закладів та установ, соціальних служб тощо.

Необхідність відкриття спеціальності «Практична психологія» у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка була викликана гострою потребою у кваліфікованих фахівцях для закладів освіти Сумської області, вимогою підвищення рівня якості фахової підготовки практичних психологів для закладів освіти та позашкільних центрів, потребою розробки досконалого програмно-методичного забезпечення вказаної спеціальності.

З вересня 2010 р. – кафедра існує у складі Інституту педагогіки та психології під керівництвом доктора психологічних наук, професора Кузікової Світлани Борисівни.

На постійній основі на кафедрі психології працює 14 викладачів, з них мають науковий ступінь: доктора наук – 1, професор – 1, доцентів – 12, кандидатів наук - 13, старших викладачів – 1.

Викладачі кафедри психології розробляють науково-дослідні теми лабораторії психології розвитку особистості. Члени лабораторії (керівник – С. Б. Кузікова) активно співпрацюють із науково-дослідницьким Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторією методології і теорії психології, та вищими навчальними закладами як України, так і інших країн.

При кафедрі працює консультативний центр з надання психологічної допомоги населенню «Психолог і Я» (керівник – к.філос.н., доц. Л. Л. Дворніченко). Розробки прикладного спрямування з соціально-психологічної підтримки населенню (психотерапевтична, психоконсультативна, тренінгова допомога особам різних соціальних груп і віку), здійснені в рамках його діяльності, ефективність яких підтверджена під час апробації, використовуються в навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладах; медицині (психологічна реабілітація осіб з психосоматичними станами).

Кафедра здійснює: 

  • надання психологічної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, переселенцям з зони АТО, а також громадянам різних соціальних категорій, які находяться в кризових станах, складних життєвих обставинах і потребують невідкладної первинної психологічної допомоги;
  • психологічне та психотерапевтичне консультування дорослих громадян м. Суми;
  • психологічну роботу з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку;
  • проведення консультацій: щодо надання психологічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування; дітям, які, мають: мають відхилення у фізичному та психічному розвитку, у яких виявляється затримка розумового розвитку, спотворення розвитку особистості (від емоційної сфери до життєвої перспективи);
  • волонтерську допомогу дітям Сумського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей області в навчально-пізнавальній діяльності.
Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com