Вчена рада

Склад вченої ради ННІПП (2023-2024 н.р.) :

 1. Кондратюк Світлана Миколаївна – канд. пед. наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, директор ННІПП;
 2. Колишкіна Алла Петрівна - канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти, заступник директора з навчальної роботи ННІПП;
 3. Вертель Антон Вікторович - канд. філос. наук, доцент кафедри психології, заступник директора з наукової роботи ННІПП;
 4. Іонова Ірина Миколаївна - канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, заступник директора з виховної роботи ННІПП;
 5. Гончаренко Олена Володимирівна - канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, заступник директора з культурно-масової і волонтерської роботи ННІПП;
 6. Павлущенко Наталія Миколаївна - канд. пед. наук, доцент, завідуюча кафедри дошкільної і початкової освіти;
 7. Кузікова Світлана Борисівна – доктор психол. наук, професор, завідуюча кафедри психології;
 8. Козлова Олена Григорівна - канд. пед. наук, професор, завідуюча кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої освіти;
 9. Бойченко Марина Анатоліївна - доктор пед. наук, професор, завідуюча кафедри педагогіки;
 10. Поляничко Анжела Олександрівна - канд. пед. наук, доцент, завідуюча кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності;
 11. Косенко Юрій Миколайович - канд. пед. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, голова конференції трудового колективу ННІПП;
 12. Осьмук Наталія Григорівна - канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки;
 13. Чобанян Анна Варужанівна – канд. психол. наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, голова комісії з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІПП;
 14. Бондаренко Юлія Анатоліївна - доктор пед. наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, голова науково-методичної комісії ННІПП;
 15. Боряк Оксана Володимирівна - доктор пед. наук, професор, завідуюча кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;
 16. Дегтяренко Тетяна Миколаївна - доктор пед. наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;
 17. Лобова Ольга Володимирівна - доктор пед. наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти;
 18. Єрмакова Наталія Олександрівна – канд. психол. наук, доцент кафедри психології;
 19. Таран Євгенія – в.о. студентського директора НН ІППстудентка спеціальності 016 Спеціальна освіта.
 20. Губар Інна - член студентського самоврядування ННІПП, студентка спеціальності 016 Спеціальна освіта.
 21. Мороз Євген - член студентського самоврядування НН ІПП, аспірант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.